شرح وظایف

 •  تشکیل کمیته‌های همکاری علمی-صنعتی با سازمانهای مختلف و واحدهای صنعتی.
 •  انجام امور مربوط به همکاریهای علمی و تحقیقاتی با بخش صنایع کشور.
 •  برقراری ارتباط با صنایع و کارخانجات برای عقد قرارداد در مورد طرحهای علمی و تحقیقاتی به منظور تقویت ارتباط صنعت با جامعه.
 •  برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در خصوص کارآموزی دانشجویان.
 •  سیاستگذاری و تشویق اعضای هیأت علمی برای اجرای پژوهش‌های کاربردی و فن بازاریابی پژوهش.
 •  برنامه‌ریزی در خصوص اشاعه فرهنگ کارآفرینی در بین اعضای هیأت علمی و دانشجویان.
 •  برگزاری کارگاه‌های آموزشی در زمینه ترویج کارآفرینی و آشنایی دانش‌آموختگان با مفهوم کارآفرینی.
 •  ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در زمینه کارآفرینی برای اعضای هیأت علمی به دانشجویان و دانش‌آموختگان.
 • حمایت از کارآفرینان به عنوان الگو برای دانشجویان.
 •  هدایت دانشجویان برای کاربردی نمودن تخصص خود.
 •  آشنانمودن دانشجویان به کلیه زمینه‌های شغلی موجود در جامعه.
 •  همفکری با مدیران گروه‌های آموزشی به منظور ترغیب آنها به تاسیس دوره‌های میان‌رشته‌ای کاربردی.
 •  برگزاری دوره‌ها و سمینارهای کوتاه‌مدت برای افزایش دانش کاربردی.
 •  انجام مکاتبات و امور مربوط به معرفی دانشجویان به ادارات و دستگاه‌های مختلف برای انجام دوره کارآموزی و کارورزی در چهارچوب مقررات.
 •  شناسایی واحدهای صنعتی و تولیدی و معرفی آنها به دانشگاهیان.
 •  ایجاد اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاهی.
 •  تجاری‌سازی دستاوردهای تحقیقاتی-کاربردی.
 •  توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط دانش‌محور.
 •  تسهیل در انتقال دانش و تکنولوژی از مراکز دانشگاهی به دیگر مراکز جامعه.
 •  انجام بررسی و اقدامات لازم در امر پاسخگویی به نیازهای جامعه در مراکز علمی و کارآفرینی.
 •  انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق