اعلام نیازهای فرصت مطالعاتی جامعه و صنعت

 

امکان انجام فرصت مطالعاتی در مؤسسه تحقیقات آب(وزارت نیرو)

 

لیست اعلام نیازهای فرصت مطالعاتی مندرج در سایت وزارت علوم

برای اطلاع از لیست اعلام نیاز فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی(به‌روز شده تا تاریخ 1400/05/06) کلیک نمایید.

برای اطلاع از لیست اعلام نیاز فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی(به‌روز شده تا تاریخ 1400/03/07) کلیک نمایید.

برای اطلاع از لیست اعلام نیاز فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی(به‌روز شده تا تاریخ 1400/02/13) کلیک نمایید.

برای اطلاع از لیست اعلام نیاز فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی(به‌روز شده تا تاریخ 1399/11/13) کلیک نمایید.

برای اطلاع از لیست اعلام نیاز فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی (به‌روز شده تا تاریخ 1399/10/22) کلیک نمایید.

برای اطلاع از لیست اعلام نیاز فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی (به‌روز شده تا تاریخ 1399/07/23) کلیک نمایید.

 

لیست اعلام نیاز فرصت مطالعاتی ارجاع شده به دانشگاه

برای اطلاع از لیست اعلام نیازهای فرصت مطالعاتی که صنایع/سازمان‌ها از طریق نامه به دانشگاه اعلام کرده‌اند، لطفا کلیک نمایید. 

 

لیست فرصت مطالعاتی وزارت نیرو (به‌روز شده تا مهر 1399) مندرج در سایت وزارت علوم

برای اطلاع از لیست اعلام نیاز فرصت مطالعاتی وزارت نیرو کلیک نمایید.