Bojnord University
بستن

گروه کار آفرینی و ارتباط با صنعت

فرم، آیین نامه و فرایندها

فرمها و فرایند کارآموزی

نحوه اخذ واحد کارآموزی

دانشجویان متقاضی واحد کارآموزی می بایست از طریق پیشخوان خدمت سامانه گلستان، درخواست خود را با ذکر محل کارآموزی مورد نظر ثبت نمایند تا پس از تایید مدیرگروه و استاد کارآموزی، با مراجعه به گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه واقع در ساختمان مرکزی اتاق 312 نسبت به تحویل گرفتن معرفی نامه خود اقدام نماید. متقاضی کارآموزی تا قبل از انتخاب واحد در ترمهای اول و دوم و قبل از 10 تیر برای تابستان، لازم است نامه محل کارآموزی (در سربرگ رسمی با مهر و امضای مقام مجاز) مبنی بر موافقت با کارآموزی خود را اسکن شده در سامانه گلستان بارگذاری نموده و اصل آن را به گروه کارآفرینی وارتباط با صنعت تحویل نماید. در طول دوره کارآموزی فرمهای زیر توسط کارآموز، سرپرست کارآموزی و استاد کارآموزی تکمیل می گردند.

فرم های کارآموزی

سامانه کارآموزی (جایابی کارآموزی): دانشگاه بجنورد از سال 1395 عضو این سامانه است و لازم است دانشجویانی که محل کارآموزی آنها، در زمره واحدهای صنعتی این سامانه قرار دارد، علاوه بر فرایند درخواست از طریق پیشخوان گلستان، در این سامانه نیز نام نویسی نمایند. معمولا واحدهای صنعتی که عضو سامانه هستند بعد از مراجعه دانشجو، لزوم ثبت نام در سامانه را برای پذیرش قطعی کارآموز به وی یادآور می شوند.

فرمهای درخواست بازدید و معرفی نامه

بازدیدهای آموزشی و علمی نوع اول

بازدیدهای آموزشی: بازدیدهایی که در سرفصل درس انجام بازدید قید شده است.

بازدیدهای علمی نوع اول: بازدیدهای علمی که به درخواست استاد درس و با تایید گروه آموزشی مربوطه و دانشکده انجام می شوند.

با توجه به اینکه فرصت تحویل فرمهای بازدیدهای علمی به معاونت محترم اداری مالی دانشگاه حداکثر یک ماه پس از حذف و اضافه می باشد، فرمهای بازدیدهای آموزشی و علمی نوع اول از زمان حذف اضافه تا سه هفته پس از آن، می تواند به گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه برای طی سایر مراحل ارجاع شود.

فرم شماره 1 (اردوی آموزشی یا اردوی علمی نوع اول)

فرمت PDF فرم شماره 1

درخواست معرفی نامه

دانشجویانی که برای انجام پروژه های درسی نیاز به مراجعه به دستگاه های اجرایی، شرکتها، سازمانها، نهادهای دولتی و غیردولتی و ... دارند؛ می توانند از طریق تکمیل فرم زیر که در انتشارات دانشگاه نیز موجود است، و تایید آن توسط استاد درس و مدیرگروه  درخواست خود را برای صدور معرفی نامه به گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه تحویل دهند. معرفی نامه معمولا یک روز کاری بعد از تحویل درخواست در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

فرم درخواست معرفی نامه (مراجعه به ارگانهای برون دانشگاهی)

آن دسته از دانشجویانی که نیازمند ارائه تعهدنامه از دانشگاه برای دریافت اطلاعات از سازمان های برون دانشگاهی هستند. لازم است ابتدا فرم زیر را تکمیل و در دفتر گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت امضا نمایند.

تعهدنامه درخواست اخذ مستندات

 

شرکت های دانش بنیان و ضوابط آنها

شرکت دانش بنیان چه نوع شرکتی است؟ 

تولید کالاهای دانش بنیان، یکی از معیارهایی است که در فرایند ارزیابی و شناسایی شرکت‌های دانش بنیان مورد توجه قرار می گیرد و لذا برای این منظور فهرستی از مصادیق کالاها و خدمات دانش‌بنیان تهیه و مبنای عمل قرار گرفته است.

کالای دانش بنیان چه نوع کالایی است؟

شرایط کالاها و خدمات دانش‌بنیان مورد تایید:

سطح فناوریکالاها و خدمات باید در حوزه فناوری‌های بالا یا متوسط به بالا بوده به این معنا که دانش فنی طراحی و تولید نمونه‌ی آزمایشگاهی یا صنعتی محصول به دلیل پیچیدگی فنی:

1-به سختی قابل کپی‌برداری بوده و کسب آن از موانع اصلی ورود شرکت‌های دیگر به بازار باشد.

2-نیازمند تحقیق و توسعه قابل توجه توسط تیم فنی خبره برای کسب آن باشد.

3-منجر به ایجاد بخش عمده ارزش افزوده محصول، شده باشد.

تبصره- خدمات جانبی « نصب، تعمیر و نگهداری تخصصی» مرتبط با کالاها و خدماتی که توسط شرکت متقاضی ساخته شده و حائز معیارهای بند 1-1 باشند؛ همچنین خدمات «دانش ‌فنی، فناوری و طراحی» بر روی کالاها و خدمات حائز معیارهای  بند 1-1، بعنوان خدمات دارای معیار این بند، پذیرفته می­ شوند.

فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان (ویرایش پنجم - خرداد ماه 97)

در صورتی که کالای دانش بنیان شرکت متقاضی ارزیابی در کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش بنیان با وجود داشتن معیارهای معرفی شده در فهرست کالا/خدمات دانش بنیان، در دسته کالاهای دانش‌بنیان قرار نگرفته است، شرکت متقاضی می تواند در دسته هایی که محصولات آنها در آنجا وجود ندارد، با ورود به سامانه دانش بنیان ، مسیری تحت عنوانسایر محصولات پیشنهادیرا در" کارتابل ثبت نام خود" و در قسمت اطلاعات کالا و خدمات انتخاب و فرآیند خود را ادامه دهد تا پس از بررسی های دقیق، فرآیند بررسی و ارزیابی تکمیل گردد.

توجه به نکات ذیل جهت تسهیل در امر بررسی و ارزیابی شرکت‌های متقاضی حائز اهمیت است :

به شرکت‌های متقاضی اکیدا توصیه می‌گردد تا به‌دقت «فهرست کالاها/خدمات دانش‌بنیان» را بررسی نموده و محصول مورد نظر خود را در همین فهرست پیدا نمایند و حتی الامکان از انتخاب مسیر سایر محصولات پیشنهادی"خودداری گردد، چرا که این فرایند نیاز به ارزیابی و کارشناسی دقیق داشته و لذا زمان بر بوده و باعث طولانی شدن فرایند ارزیابی شرکت‌ها می‌شود.

تکمیل فرم "پیشنهاد کالاها و خدمات جدید برای اضافه شدن به فهرست کالاها/خدمات دانش بنیان" و بارگزاری آن در سامانه برای تکمیل ثبت نام متقاضی الزامی است و عدم تکمیل یا ناقص بودن فرم مزبور موجب عدم تایید محصول پیشنهادی خواهد گردید. اطلاعات این فرم باید بصورت دقیق ارائه شود و در صورت عدم صحت یکی از موارد اظهارشده فرایند ارزیابی متوقف شده و شرکت تایید نمی‌شود.

فرم پیشنهاد کالاها و خدمات جدید برای اضافه شدن به فهرست کالاها/خدمات دانش‌بنیان

چه حمایت هایی از شرکت های دانش بنیان انجام می شود؟ مزایای فعالیت در قالب یک شرکت دانش بنیان چیست؟ 

برای شرکت های دانش بنیان قوانین حمایتی مناسبی وضع شده است. به منظور اطلاع از نحوه دانش بنیان نمودن یک شرکت یا ثبت شرکت دانش بنیان به آیین نامه های زیر و نیز سامانه ارزیابی شرکت های دانش بنیان می توانید رجوع کنید.

آیین نامه حمایت از شرکت های دانش بنیان

سامانه ارزیابی شرکت های دانش بنیان

آئین نامه ارزیابی شرکت ها و موسسات دانش بنیان مصوب دوم دیماه 1396

فایل ارائه انواع شرکت های دانش بنیان و قوانین حمایتی از آنها (صفر تا صد قوانین و آیین نامه های مرتبط با شرکت های دانش بنیان)