نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آشنایی با موسسه کار و تامین اجتماعی

آشنایی با موسسه کار و تامین اجتماعی


آشنایی با موسسه کار و تامین اجتماعی

در آبان ماه 1396 در سالن سمینار دانشکده علوم انسانی، با هماهنگی گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه، به منظور بهره مندی از ظرفیت های موجود در دستگاه های اجرایی و نهادهای وابسته به آنها جلسه آشنایی با خدمات موسسه کار و تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار گردید.

آقای مهدی احمدزاده نماینده محترم موسسه کار و تامین اجتماعی و دبیر محترم هماهنگی مدیران اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی، بعد جلسه ای که به منظور آشنایی اعضای محترم هیأت علمی با این موسسه برگزار گردید؛ در نشست صمیمانه ای با اساتید و دانشجویان کارشناسی ارشد گروه آموزشی اقتصاد، به تشریح خدمات این موسسه از جمله نشریه علمی پژوهشی آن و انتشارات اشاره نمودند.