نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از مرکز توزیع برق شاهد

بازدید از مرکز توزیع برق شاهد


دانشجویان درس تحلیل سیستم‌های انرژی صبح روز دوشنبه مورخ 3 اردیبهشت 97 از سایت مرکز توزیع برق شاهد بازدید نمودند.

این بازدید با هماهنگی گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه بجنورد و شرکت توزیع برق خراسان شمالی، به سرپرستی آقای دکتر صائبی استاد درس و مدیرگروه آموزشی مهندسی برق برگزار گردید.