نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان

بازدید از نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان


گروه مهندسی مکانیک به سرپرستی آقای دکتر امیری مدیرگروه محترم این گروه، برای آشنایی دانشجویان دروس ترمودینامیک 1 و 2 روزشنبه 4 آذر 96 از نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان بازدید نمودند.  این بازدید که به منظور آشنایی دانشجویان با کاربردهای صنعتی مفاهیمی که در دروس تئوری خود با آنها برخورد دارند، با هماهنگی گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه و به درخواست گروه آموزشی مهندسی مکانیک برگزار گردید.