بازدید از نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان- گروه مهندسی برق

بازدید از نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان- گروه مهندسی برق


با هماهنگی های انجام شده از سوی گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه و درخواست گروه مهندسی برق، بازدید دانشجویان درس تولید انرژی الکتریکی به سرپرستی آقای دکتر محمد رضا بقایی پور و همراهی کارشناس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه در روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۹۷ برگزار گردید. آقای دکتر حامد اعظمی و ۴ نفر از دانشجویان درس انتقال حرارت گروه مهندسی شیمی نیز در این بازدید حضور داشتند.


پربازدیدترین‌ها

نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.