نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید پتروشیمی گروه مهندسی شیمی

بازدید پتروشیمی گروه مهندسی شیمی


دانشجویان درس موازنه گروه آموزشی مهندسی شیمی به سرپرستی آقای دکتر ابولفضل محمدی مدرس درس و با هماهنگی گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه در آذر 96 از مجتمع پتروشیمی بازدید نمودند.