نمایشگر دسته ای مطالب

تسهیلات نظام وظیفه و دانش آموختگی بنیاد ملی نخبگان

تسهیلات نظام وظیفه و دانش آموختگی بنیاد ملی نخبگان


آیا می دانید حتی پس از فراغت از تحصیل می توانید از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان بهره مند شوید؟

آیا با خدمات نظام وظیفه بنیاد ملی نخبگان آشنا هستید؟ 

چگونه می توان  دوره سربازی را از طریق انجام پروژه کسری خدمت انجام داد؟

پاسخ پرسشهای بالا در کارگاه آموزشی تسهیلات دانش آموختگی و نظام وظیفه بنیاد ملی نخبگان که در روز یکشنبه 29 اردیبهشت ماه 98 در طبقه دوم کتابخانه دانشگاه برگزار شد ارائه گردید.

برای دانش آموختگانی که معدل بالایی داشته و در واحدهای فناور مشغول به فعالیت هستند تسهیلاتی توسط بنیاد نخبگان پیش بینی شده است که می توانید شیوه نامه آن را در زیر مطالعه فرمایید. این شیوه نامه تا شهریور 98 معتبر است.

شیوه نامه بهره مندی دانش آموختگان فناور از تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی

جدول امتیازات مربوط به فعالیت های نخبگانی دانش آموختگان نیز که مرتبط با نظام وظیفه آنان می باشد در فایل زیر قرار دارد. این جدول تا شهریور 98 معتبر است.

فعالیت های نخبگانی برای تسهیلات نظام وظیفة تخصصی)جدول امتیازات)