نمایشگر دسته ای مطالب

تور صنعتی- بازدید از شهرک صنعتی بیدک

تور صنعتی- بازدید از شهرک صنعتی بیدک


بازدید از شهرک صنعتی بیدک

روز پنجشنبه هفتم آذر ماه سال 98، با هماهنگی گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت، تعدادی از دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی با حضور در شهرک صنعتی بیدک به بازدید از سه واحد صنعتی فعال مستقر در این شهرک پرداختند.

این بازدید با عنوان تور صنعتی، به منظور آشنایی دانشجویان با فضای کار صنعتی و مهارت‌های عملی برگزار شد.

بازدید از کیا الکترود شرق

در ابتدا بازدید از شرکت کیاالکترود شرق انجام شد. آقای مهندس رحیمی، مدیر کارخانه، دانشجویان را با قسمت‌های مختلف خط تولید الکترود آشنا کردند.

 

 

بازدید از سبک سازان شرق

پس از آن، دانشجویان با حضور در شرکت سبک‌سازان شرق، ضمن آشنایی با محصول این شرکت، از کارخانه بازدید نمودند و اطلاعاتی در خصوص بتن سبک اتو کلاو شده (َAAC) و فرایند تولید آن کسب کردند.

بازدید از شرکت اترک پارت

در نهایت، بازدید از شرکت اترک پارت انجام شد. که دانشجویان به طور مستقیم با فضا و تجهیزات نیروگاه آشنا شدند. در ادامه با هماهنگی کارکنان شرکت، دانشجویان از واحد تعمیر موتور شرکت نیز بازدید کردند.