نمایشگر دسته ای مطالب

جذب نیروی امریه در سازمان بازرسی کل کشور

جذب نیروی امریه در سازمان بازرسی کل کشور


سازمان بازرسی کل کشور در نظر دارد؛ در چارچوب ایجاد وحدت رویه و اصل شایسته گزینی و به منظور توسعه منابع انسانی و جذب متخصصان کارآمد از میان جوانان انقلابی و مومن در رشته‌های زیر و در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به صورت امریه(خدمت سربازی) برای انجام فعالیت های نظارت و بازرسی دعوت به همکاری نماید.

رشته های مورد پذیرش:

حسابداری، حسابرسی و فناوری اطلاعات

برای ثبت نام و دسترسی به اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید.

امریه سربازی سازمان بازرسی کشور