نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جذب کاردانشجویان

جذب کاردانشجویان


از دانشجویان پسری که علاقه مند به فعالیت به صورت کاردانشجویی در گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت می باشند دعوت به عمل می آید تا با مراجعه به سازمان مرکزی دانشگاه طبقه دوم اتاق 312 به این گروه مراجعه نمایند.

شرایط:

داشتن زمان آزاد در ساعات اداری: حداقل سه روز در هفته روزی 4 ساعت

تسلط نسبی به تایپ و کار با اکسل و در اختیار داشتن یک لپتاپ

ترجیحاً دانشجویان غیر سال آخری