نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه ارائه نتایج طرح پژوهشی

جلسه ارائه نتایج طرح پژوهشی


جلسه ارائه طرح پژوهشی شناسایی عوامل خانه گریزی نوجوانان خراسان شمالی با حضور نمایندگان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به عنوان کارفرما و تعدادی از دستگاه‌های مرتبط از جمله ادارات کل بهزیستی آموزش و پروش، زندانها، کمیته امداد امام خمینی(ره)، ستاد مبارزه با مواد مخدر استان، روز دوشنبه 17 اردیبهشت 98 در محل سالن جلسات دانشکده علوم انسانی برگزار گردید. در این جلسه آقایان دکتر عباسی و دکتر برآبادی به توضیح نتایج حاصل از این پژوهش پرداختند و بحث و تبادل و نظر در خصوص این تحقیق و راه‌های بهبود تحقیقات آتی مطرح شد.

جلسه ارائه طرح پژوهشی خانه گریزی نوجوانان خراسان شمالی

جلسه ارائه طرح پژوهشی دکتر عباسی و دکتر برآبادی

برگزاری جلسه ارائه طرح پژوهشی با حضور دستگاه های اجرایی