نمایشگر دسته ای مطالب

دانشجویان در شرف فراغت از تحصیل

دانشجویان در شرف فراغت از تحصیل


دانشجویان محترم در شرف فراغت از تحصیل:

برای تایید اطلاعات متقاضیان در شرف فراغت از تحصیل انجام مراحل زیر ضروری است. 

  1. اطلاعات خود را در سامانه گلستان از مسیر آموزش، اطلاعات شخصی، تکمیل و تایید اطلاعات دانشجو، اصلاح و تکمیل نمایید.

تذکر) دو ردیف مشاهده می کنید. سمت چپ تکمیل شده و کلیه فیلدهای سمت راست خالی است. تمام اطلاعاتی که باید ویرایش شوند در فیلدهای خالی سمت راست وارد شوند. فیلدهایی که در سمت چپ وجود دارند و پیشتر تکمیل نشده اند نیز در سمت راست به درستی تکمیل گردند.

  1. ایمیلی با موضوع نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی خود به آدرس ind.relations@ub.ac.ir ارسال نمایید.

پس از انجام مراحل فوق، بدون نیاز به مراجعه حضوری، اطلاعات شما توسط کارشناسان تایید می‌گردد.