نمایشگر دسته ای مطالب

درخواست فارغ التحصیلی

درخواست فارغ التحصیلی


دانشجویان محترم در شرف فارغ‌التحصیلی

تایید درخواست فارغ التحصیلی شما، در مرحله گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت منوط به انجام مراحل زیر است:

لطفا اطلاعات تماس (شماره منزل، شماره تلفن همراه، آدرس پستی، آدرس پست الکترونیک و شماره همراه پدر و مادر) خود را از مسیر " سامانه گلستان، منوی آموزش، اطلاعات دانشجویی، تکمیل و تأیید اطلاعات شخصی دانشجو" تکمیل و به‌روزرسانی نمایید.

سپس شماره دانشجویی خود را به آدرس ind.relations@ub.ac.ir ایمیل کنید.