نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رییس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت

رییس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت


سمت سازمانی:رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت
نام و نام خانوادگی:دکتر هومن نعیمی
مدرک تحصیلی:دکتری - مکانیک
شماره تماس مستقیم :05832201126
شماره تماس داخلی :1126
پست الکترونیک :
 
مکان اسقرار واحد :سازمان مرکزی- طبقه دوم - اتاق 312