نمایشگر دسته ای مطالب

سومین فراخوان حمایت از پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی، حوزه تخصصی آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست

سومین فراخوان حمایت از پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی، حوزه تخصصی آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست


با اعلام دبیرخانه کارگروه تخصصی آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست، سومین فراخوان حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی مرتبط با اولویت های کارگروه تمدید شد.

به گزارش روابط عمومی کارگروه، مهلت فراخوان را تا 10 آذر تمدید شد. لذا اساتید و دانشجویان می توانند تا 10 آذر ماه همچنان با مراجعه به وبسایت کارگروه به آدرس ab.isti.ir از منوی حمایت­ها، کاربرگ مشخصات پایان‌نامه را دریافت نموده و پس از تکمیل، از طریق  سامانه ارسال کاربرگ مشخصات پایان نامه، به دبیرخانه کارگروه ارسال نمایند.