نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شرح وظایف ارتباط با صنعت

شرح وظایف ارتباط با صنعت


تشکیل کمیته‌های همکاری علمی-صنعتی با سازمانهای مختلف و واحدهای صنعتی.

 انجام امور مربوط به همکاریهای علمی و تحقیقاتی با بخش صنایع کشور.

 برقراری ارتباط با صنایع و کارخانجات برای عقد قرارداد در مورد طرحهای علمی و تحقیقاتی به منظور تقویت ارتباط صنعت با جامعه.

 برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در خصوص کارآموزی دانشجویان.

 سیاستگذاری و تشویق اعضای هیأت علمی برای اجرای پژوهش‌های کاربردی و فن بازاریابی پژوهش.

 برنامه‌ریزی در خصوص اشاعه فرهنگ کارآفرینی در بین اعضای هیأت علمی و دانشجویان.

 برگزاری کارگاه‌های آموزشی در زمینه ترویج کارآفرینی و آشنایی دانش‌آموختگان با مفهوم کارآفرینی.

 ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در زمینه کارآفرینی برای اعضای هیأت علمی به دانشجویان و دانش‌آموختگان.

حمایت از کارآفرینان به عنوان الگو برای دانشجویان.

 هدایت دانشجویان برای کاربردی نمودن تخصص خود.

 آشنانمودن دانشجویان به کلیه زمینه‌های شغلی موجود در جامعه.

 همفکری با مدیران گروه‌های آموزشی به منظور ترغیب آنها به تاسیس دوره‌های میان‌رشته‌ای کاربردی.

 برگزاری دوره‌ها و سمینارهای کوتاه‌مدت برای افزایش دانش کاربردی.

 انجام مکاتبات و امور مربوط به معرفی دانشجویان به ادارات و دستگاه‌های مختلف برای انجام دوره کارآموزی و کارورزی در چهارچوب مقررات.

 شناسایی واحدهای صنعتی و تولیدی و معرفی آنها به دانشگاهیان.

 ایجاد اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاهی.

 تجاری‌سازی دستاوردهای تحقیقاتی-کاربردی.

 توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط دانش‌محور.

 تسهیل در انتقال دانش و تکنولوژی از مراکز دانشگاهی به دیگر مراکز جامعه.

 انجام بررسی و اقدامات لازم در امر پاسخگویی به نیازهای جامعه در مراکز علمی و کارآفرینی.

 انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق