نمایشگر دسته ای مطالب

فراخوان اولویت‌های پژوهشی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی برای اجرا در قالب پایان‌نامه دانشجویی و فرصت مطالعاتی جامعه و صنعت اعضای هیأت علمی

فراخوان اولویت‌های پژوهشی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی برای اجرا در قالب پایان‌نامه دانشجویی و فرصت مطالعاتی جامعه و صنعت اعضای هیأت علمی


فراخوان اولویت‌های پژوهشی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی برای اجرا در قالب پایان‌نامه دانشجویی و فرصت مطالعاتی جامعه و صنعت اعضای هیأت علمی مطابق فایل زیر اعلام شد. لازم است فهرست طرح‌ها و پایان‌نامه‌های خاتمه یافته مطابق با فهرست اولویت‌ها به اداره کل ارسال گردد.

فهرست اولویت‌ها