نمایشگر دسته ای مطالب

لیست اعلام نیاز فرصت مطالعاتی جامعه و صنعت (بروز شده در مهر 99)

لیست اعلام نیاز فرصت مطالعاتی جامعه و صنعت (بروز شده در مهر 99)


برای دسترسی به لیست اعلام نیازهای فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی در جامعه و صنعت، لطفا روی لینک زیر کلیک نمایید.

https://industry.msrt.ir/file/download/page/1602666245-1399.pdf