نمایشگر دسته ای مطالب

لیست اعلام نیاز فرصت های مطالعاتی(بروز رسانی شده در تاریخ 1399/07/23)

لیست اعلام نیاز فرصت های مطالعاتی(بروز رسانی شده در تاریخ 1399/07/23)


فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز علمی در جامعه و صنعت زمینه مناسبی را برای ارتقا توانمندی‌ها و مهارت ایشان در جهت کسب دانش بومی و انتقال یافته‌های پژوهشی به جامعه فراهم می‌سازد. در طی فرصت مطالعاتی، عضو هیئت علمی در واحد عملیاتی دولتی یا غیردولتی شامل بخش‌های صنعتی، اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی، خدماتی و کشاورزی حضور می‌یابد.

واحد عملیاتی می‌تواند شامل وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های بخش خصوصی، بنگاه‌ها یا سازمان‌های فرهنگی و صنعتی، واحدهای پژوهش و توسعه، اقتصادی یا خدماتی دولتی یا غیردولتی باشد.


برای دسترسی به لیست اعلام نیازهای فرصت مطالعاتی که در تاریخ 23/07/1399 به‌روز رسانی شده است، لطفا کلیک نمایید.