نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارشناس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت

کارشناس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت


 
سمت سازمانی:کارشناس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت
نام و نام خانوادگی:رضا باغدار
مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد - مهندسی هوافضا
شماره تماس مستقیم :۰۵۸۳۲۲۰۱۱۲۷
شماره تماس داخلی : ۱۱۲۷
پست الکترونیک : ind.relations@ub.ac.ir
مکان اسقرار واحد :سازمان مرکزی - طبقه دوم– اتاق ۳۱۲- گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت