نمایشگر دسته ای مطالب

کارگاه ایده پردازی TRIZ

کارگاه ایده پردازی TRIZ


چگونه می توانیم مسائل پیرامون خود را به درستی تعریف کنیم و از شناخت درست مساله به یک راه حل مناسب برسیم؟

TRIZ برگرفته از حروف اول کلمات روسی Teoriya Resheniya Izobrototelskikh zadatch بوده که  در زبان انگلیسی به TIPS یا Theory of Inventive Problem Solving  شناخته می شود. ترجمه نظریه حل ابداعانه مسئله  یا نظریه حل خلاقانه حل مسئله عبارتهای رایج جایگزین تریز هستند. گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه بجنورد در کنار مرکز تحقیقات بسیج دانشجویی و کانون کارآفرینی دانشگاه و با همکاری پارک علم و فناوری خراسان شمالی، اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی ایده پردازی تریز نمود. این کارگاه روز دوشنبه 16 اردیبهشت 98 در طبقه سوم کتابخانه دانشگاه بجنورد برگزار گردید.

در این کارگاه مهندس لاچین وحیدی با ضمن بیان اینکه چرا ایده های خوب مورد استقبال قرار نمی گیرند؟ به ذکر مثالهایی از این ایده های خوب نظیر پنی سیلین که 10 سال طول کشید تا مورد پذیرش سرمایه گذاران قرار گیرد پرداختند. توجه به سه وجه، تضاد، ایده آل سازی و استفاده از منابع در کنار استفاده از جدول یافتن راه حل بر اساس پارامترهای مشخص شده توسط بنیانگذار تریز آقای آلتشولر در این جلسه آموزش داده شد. 

کارگاه آموزشی تریز

کارگاه آموزشی تریز دانشگاه بجنورد

کارگاه آموزشی تریز - حل خلاقانه مساله در دانشگاه بجنوردکارگاه آموزشی تریز در دانشگاه بجنورد - اردیبهشت 98