فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی در جامعه و صنعت

فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز علمی در جامعه و صنعت زمینه مناسبی را برای ارتقا توانمندی‌ها و مهارت ایشان در جهت کسب دانش بومی و انتقال یافته‌های پژوهشی به جامعه فراهم می‌سازد. در طی فرصت مطالعاتی، عضو هیئت علمی در واحد عملیاتی دولتی یا غیردولتی (شامل بخش‌های صنعتی، اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی، خدماتی و کشاورزی) حضور می‌یابد.
واحد عملیاتی می‌تواند شامل وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های بخش خصوصی، بنگاه‌ها یا سازمان‌های فرهنگی و صنعتی، واحدهای پژوهش و توسعه، اقتصادی یا خدماتی دولتی یا غیردولتی باشد.
 
برای آشنایی بیشتر با فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی در جامعه و صنعت و رفع ابهامات احتمالی، می‌توانید به فایل زیر مراجعه نمایید.
  • دستورالعمل اجرایی

برای دسترسی به دستورالعمل اجرایی فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی در جامعه وصنعت (دانشگاه بجنورد) کلیک نمایید.

برای دسترسی به شیوه‌نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی در جامعه و صنعت کلیک نمایید.

 

  • فرایند اجرایی درخواست

برای اطلاع از فرایند اجرایی درخواست فرصت مطالعاتی، لطفا کلیک نمایید.

 

  • فرم‌های مورد نیاز

فرم شماره 1 : درخواست بررسی واحد عملیاتی مورد تقاضا

فرم شماره 2 :  مربوط به برنامه مطالعاتی

فرم شماره 3 : تأییدیه فرصت مطالعاتی از واحد عملیاتی به دانشگاه

فرم شماره 4: تأییدیه اختتام فرصت مطالعاتی از واحد عملیاتی به دانشگاه

گزارش کتبی نهایی: قالب کلی گزارش نهایی فرصت مطالعاتی 

گزارش کتبی نهایی باید به تأیید واحد عملیاتی رسیده باشد.