درخواست معرفی‌نامه برای صنایع و دستگاه‌های اجرایی

قابل توجه دانشجویانی که برای انجام پروژه های درسی خود نیاز به مراجعه به دستگاه های اجرایی، شرکتها، سازمانها، نهادهای دولتی و غیردولتی و ... دارند:

 درخواست معرفی‌نامه دانشجویان برای مراجعه به صنایع و دستگاه‌های اجرایی برون دانشگاهی باید توسط مدیر گروه آموزشی یا استاد درس و از طریق اتوماسیون اداری، به گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت ارجاع داده شود. ضمنا برای صدور معرفی‌نامه، باید اطلاعات جدول زیر در درخواست قید گردد یا فایل "جدول اطلاعات مورد نیاز" به پیوست نامه ارسال گردد.

جدول اطلاعات مورد نیاز برای صدور معرفی‌نامه

نام و نام خانوادگی دانشجو

شماره دانشجویی

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

عنوان درس

عنوان پایان‌نامه(در صورتی که مراجعه برای پایان نامه باشد)

نام کامل سازمان

دلیل مراجعه دانشجو به آن سازمان

شماره تماس دانشجو

آدرس ایمیل دانشجو

 
  • در حال حاضر با توجه به شیوع ویروس کرونا، معرفی‌نامه‌ها از طریق ایمیل برای دانشجویان ارسال می‌گردد. 
  • صدور معرفی نامه منوط به اعلام تمامی اطلاعات مندرج در جدول فوق است.
  •  

آن دسته از دانشجویانی که نیازمند ارائه تعهدنامه از دانشگاه برای دریافت اطلاعات از سازمان های برون دانشگاهی هستند؛ لازم است ابتدا فرم زیر را تکمیل و سپس برای امضا و ثبت اثر انگشت به دفتر گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت مراجعه نمایند.

تعهدنامه درخواست اخذ مستندات