اولویت‌های پژوهشی

 

    

لیست اولویت‌های پژوهشی سال 1402

ردیف

عنوان/سازمان

مهلت ارسال پروپوزال

لیست اولویت‌ها

1 سازمان پزشکی قانونی کشور 1402/06/31 عناوین
2 ستاد مبارزه با مواد مخدر استان خراسان شمالی   عناوین
3 مرکز مطالعات و پژوهش‌های راهبردی 1402/05/20

عناوین

4 سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی  وتربیتی کشور 1402/07/01

عناوین

فرم خام پیشنهاده

5 سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابعه  

عناوین

فرم خام پیشنهاده

6 سازمان فنی و حرفه‌ای 1402/07/10

عناوین

پوستر

7 صندوق کارآفرینی امید   پوستر
8 شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی  1402/06/31

فراخوان