اولویت‌های پژوهشی

 

    

لیست اولویت‌های پژوهشی سال 1401

ردیف

عنوان/سازمان

مهلت ارسال پروپوزال

لیست اولویت‌ها

1 شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی 1401/07/30

اولویت ها

فرم پیشنهاده

2 اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی   فراخوان
3 دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر استان خراسان شمالی   اولویت‌ها
4 پژوهشگاه قوه قضائیه 1401/07/15

فراخوان

اولویت‌ها

اطلاعات تماس

5 شرکت سهامی آب منطقه‌ای خراسان شمالی 1401/07/10

عناوین

فرم پیشنهاده

6 دستگاه‌های اجرایی استان موضوع بند (ه) تبصره 9 قانون بودجه سال 1401 1401/07/30

عناوین

RFP

پیشنهاده

7 اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی 1401/08/12

عناوین

فرم پیشنهاده

8 سازمان ملی بهره‌وری 1401/09/15

لینک

9 اداره کل زندان‌های خراسان شمالی 1401/09/30 عناوین