تفاهم‌نامه‌های همکاری

 

 

لیست تفاهم‌نامه های منعقد شده و در حال اجرا با سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی

ردیف

سازمان/ دستگاه اجرایی

سال انعقاد

مدت اعتبار/سال

متن تفاهم نامه

1

سازمان بسیج علمی، پژوهشی 

و فناوری خراسان شمالی

1399 5  
2 اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی 1399 1  

3

دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

1399

5

 

4

سپاه حضرت جواد الائمه (ع) استان خراسان شمالی - فرصت مطالعاتی

1399

1

 

5

برق منطقه ای خراسان - فرصت مطالعاتی

1399

 

 

6

فرماندهی انتظامی خراسان شمالی

1398

2

 

7

پارک علم و فناوری خراسان شمالی

1398

5

 

8

هواشناسی خراسان شمالی

1398

2

 

9

شهرداری و شورای اسلامی شهر

1398

 

 

10

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

1398

3

 

11

آبفا خراسان شمالی

1397

3

 

12

شورای مبارزه با مواد مخدر

1397

3

 

13

شرکت توزیع برق خراسان شمالی

1397

2

 

14

دانشگاه علوم پزشکی

1397

5

 

15

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

1396

5