حمایت از پایان نامه‌های دانشجویی

به منظور ارتقا سطح کیفی پایان‌نامه‌ها و همسو شدن آن‌ها با رفع نیازهای کشور، لیست عناوین و اولویت‌های پژوهشی سازمان‌ها و مراکز حمایت کننده از پایان‌نامه‌ها مطابق جدول زیر تهیه شده است.

لیست عناوین و اولویت‌های پژوهشی سازمان‌ها و مراکز حمایت کننده از پایان‌نامه‌ها در سال 1399

لیست عناوین و اولویت‌های پژوهشی سازمان‌ها و مراکز حمایت کننده از پایان‌نامه‌ها در سال 1400

برای مشاهده لیست عناوین پایان‌نامه‌های تقاضا محور که در سامانه ارتباط دانشگاه و جامعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(ساجد) ثبت شده است، کلیک نمایید.

 

لیست عناوین و اولویت‌های پژوهشی سازمان‌ها و مراکز حمایت کننده از پایان‌نامه‌ها در سال 1401

نام مرکز/ سازمان حمایت کننده

اطلاعات بیشتر

آخرین مهلت

اداره کل کمیته امداد خراسان شمالی

                           فراخوان 

                     لیست عناوین

 
شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی                     لیست عناوین 1401/07/30
اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی                       فراخوان  
اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی

                  لیست عناوین 

                     فراخوان