لیست سازمان‌های حمایت کننده

 لیست عناوین و اولویت‌های پژوهشی سازمان‌ها و مراکز حمایت کننده از پایان‌نامه‌ها در سال 1400

نام مرکز/ سازمان حمایت کننده

اطلاعات بیشتر

آخرین مهلت

شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر

فراخوان

لیست عناوین

میزان افزایش حمایت مالی در سال 1400

 

 

به منظور ارتقا سطح کیفی پایان‌نامه‌ها و همسو شدن آن‌ها با رفع نیازهای کشور، لیست عناوین و اولویت‌های پژوهشی سازمان‌ها و مراکز حمایت کننده از پایان‌نامه‌ها در سال 1399 مطابق جدول زیر تهیه شده است.

 

نام مرکز/ سازمان حمایت کننده

اطلاعات بیشتر

آخرین مهلت

شرکت ملی گاز ایران

لیست اولویت‌ها

پورتال حمایت از پایان‌نامه‌ها شرکت ملی گاز ایران

 
سومین فراخوان حمایت از پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، حوزه تخصصی آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست

لیست عناوین اولویت‌دار

پورتال کارگروه تخصصی توسعه فناوری‌های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست

کاربرگ مشخصات پایان‌نامه

1399/09/10
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر

فراخوان

عناوین

 
 

 

نام مرکز/ سازمان حمایت کننده

اطلاعات بیشتر

آخرین مهلت