بازدید از شهرک صنعتی بیدک- گروه مهندسی صنابع- اردیبهشت 97

بازدید از شهرک صنعتی بیدک- گروه مهندسی صنابع- اردیبهشت 97


با هماهنگی گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه و همراهی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی، روز چهارشنبه 19 اردیبهشت 97، دانشجویان درس کارگاه عمومی جوش دانشگاه بجنورد به سرپرستی مهندس امید مهدیانی از واحد صنعتی الکترود کیا شرق بازدید نمودند.

 


پربازدیدترین‌ها

نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.