نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه اعضای هیئت علمی با شرکت برودت صنعت خاوران.

جلسه اعضای هیئت علمی با شرکت برودت صنعت خاوران.


پیرو نشست هم اندیشی دانشگاه و صنعت 30 مهر 98، آقای نادری مدیرعامل شرکت برودت صنعت درخواست برگزاری جلسه برای عارضه یابی و رفع نیازهای آن صنعت، با اعضای هیئت را دادند. این جلسه در روز دوشنبه 13 آبان 98 در محل کارخانه برودت صنعت خاوران واقع در شهرک صنعتی بیدک برگزار شد.

در این جلسه آقای مهندس نادری، مدیر عامل، خانم مهاجر، مدیر تولید شرکت، آقای دکتر سجادی و 7 نفر از اعضای هیئت علمی گروه‌های مهندسی صنایع، اقتصاد، مدیریت بازرگانی و ارتباط تصویری حضور داشتند.

در ابتدا آقای نادری در خصوص پیشینه و شروع کارشان، نوع محصول و ویژگی ‌های آن توضیحاتی دادند. سپس با طرح نیازها و مشکلاتشان، از اعضای هیئت علمی خواستند تا برای رفع آن‌ها با شرکت همکاری کنند.

در ادامه اعضای هیئت علمی راهکارهای مد نظرشان را به صورت موردی مطرح کردند.

در نهایت دکتر سجادی پیشنهاد دادند که تعامل دانشگاه و شرکت، با توجه به نوع نیاز و گستردگی آن دو سطح دانشجویی و اعضای هیئت علمی ادامه یابد.