نمایشگر دسته ای مطالب

جوایز تحصیلی بنیاد نخبگان

جوایز تحصیلی بنیاد نخبگان


دوشنبه ساعت 10 / 8 مهر

به منظور آشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی نوورود با جوایز تحصیلی بنیاد نخبگان، کارگاهی در روز دوشنبه 8 مهر ماه 98 درمحل سالن سمینار دانشکده علوم انسانی برگزار گردید.

در این کارگاه نماینده بنیاد نخبگان خراسان شمالی به معرفی جوایز تحصیلی بنیاد و نحوه کار با سامانه بنیاد برای ثبت نام و ارسال درخواستها در آن پرداخت.