نمایشگر دسته ای مطالب

حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی

حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی


به منظور ارتقا سطح کیفی پایان‌نامه‌ها و همسو شدن آن‌ها با رفع نیازهای کشور، لیست عناوین و اولویت‌های پژوهشی سازمان‌ها و مراکز حمایت کننده از پایان‌نامه‌ها مطابق جدول زیر تهیه شده است.

لیست عناوین و اولویت‌های پژوهشی سازمان‌ها و مراکز حمایت کننده از پایان‌نامه‌ها در سال 1399

 

لیست عناوین و اولویت‌های پژوهشی سازمان‌ها و مراکز حمایت کننده از پایان‌نامه‌ها در سال ۱۴۰۰

نام مرکز/ سازمان حمایت کننده

اطلاعات بیشتر

آخرین مهلت

شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر

فراخوان

لیست عناوین

میزان افزایش حمایت مالی در سال ۱۴۰۰

 

پتروشیمی خراسان

فراخوان

لیست عناوین

1400/04/30
اداره کل ورزش و جوانان

                         فراخوان

     لیست عناوین مربوط به ورزش

     لیست عناوین مربوط به جوانان

 
شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی

                      فراخوان

          لیست عناوین