نمایشگر دسته ای مطالب

لیست اعلام نیاز فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی در جامعه و صنعت(بروز شده تا تاریخ 1399/11/13)

لیست اعلام نیاز فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی در جامعه و صنعت(بروز شده تا تاریخ 1399/11/13)


فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز علمی در جامعه و صنعت زمینه مناسبی را برای ارتقا توانمندی‌ها و مهارت ایشان در جهت کسب دانش بومی و انتقال یافته‌های پژوهشی به جامعه فراهم می‌سازد. در طی فرصت مطالعاتی، عضو هیئت علمی در واحد عملیاتی دولتی یا غیردولتی (شامل بخش‌های صنعتی، اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی، خدماتی و کشاورزی) حضور می‌یابد.
واحد عملیاتی می‌تواند شامل وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های بخش خصوصی، بنگاه‌ها یا سازمان‌های فرهنگی و صنعتی، واحدهای پژوهش و توسعه، اقتصادی یا خدماتی دولتی یا غیردولتی باشد.

برای اطلاع از لیست اعلام نیازهای فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی در شرکت‌ها و دستگاه‌های اجرایی تا تاریخ 1399/11/13 به لینک زیر مراجعه نمایید.

لیست اعلام نیاز فرصت مطالعاتی (به‌روز شده تا تاریخ 1399/11/13)