Bojnord University
بستن

گروه کار آفرینی و ارتباط با صنعت

جلسات، رویدادها و بازدیدها

نمایشگر دسته ای مطالب

سمینار یک روزه «دانشگاه، صنعت و جامعه»

سمینار یک روزه «دانشگاه، صنعت و جامعه» در دانشگاه بجنورد در قالب غرفه ها و نشستهای تخصصی در اولین روز اسفندماه سال 97 برگزار گردید.

رویدادهای سال 1396

بازدید از شهرک صنعتی بیدک- گروه...
بازدید از واحد صنعتی کیاالکترود شرق- گروه مهندسی صنایع

بازدید از نیروگاه سیکل ترکیبی...
بازدید از نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان - گروه مهندسی برق - اردیبهشت 97

بازدید مجتمع صنعتی اسفراین
روز دوشنبه 27 آذر 96، جمعی از دانشجویان ورودی جدید گروه آموزشی صنایع به سرپرستی آقای مهندس امید مهدیانی و با همکاری گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه از مجتمع صنعتی اسفراین...

بازدید پتروشیمی گروه مهندسی شیمی
بازدید دانشجویان گروه مهندسی شیمی از مجتمع پتروشیمی خراسان در آذر 96

رصد استهلال ماه ربیع الثانی
گروه مهندسی نقشه برداری به همت آقای مهندس سیدقاسم رستمی مدیر این گروه آموزشی برای آشنایی بیشتر دانشجویان درس نجوم ژئودزی با کاربردهای این درس، با همکاری گروه کارآفرینی و ارتباط...

بازدید از نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان
گروه مهندسی مکانیک به سرپرستی آقای دکتر امیری مدیرگروه محترم این گروه، برای آشنایی دانشجویان دروس ترمودینامیک 1 و 2 روزشنبه 4 آذر 96 از نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان بازدید...

کارگاه نحوه تدوین استانداردهای ملی...
کارگاه نحوه تدوین استانداردهای ملی ایران با همکاری اداره کل استاندارد خراسان شمالی در آبان ماه سال جاری در محل سالن سمینار دانشکده علوم انسانی برای اعضای هیأت علمی دانشگاه...

برگزاری کارگاه در نمایشگاه هفته...
برگزاری کارگاه محاسبات سریع